historie - www.penzionchechluvka.cz

Přejít na obsah
Historie penzionu Chechluvka
První dochovaná zmínka zájezdního hostince se datuje roku 1836. Penzion Chechluvka je zrenovovaný na původních základech historicky známého Motorestu Chechluvka z roku 1976, který mnoho let sloužil v tom nejlepším světle s obrovskou chválou. Je velice pravděpodobné, že zájezdní hostinec zde stál mnohem dříve než v roce 1836.

V sobotu 5. července roku 1930 navštívil Tošanovice pan prezident T. G. Masaryk. Projížděl Císařskou cestou směrem do Frýdku. Všechny domky v dohledu od Císařské cesty byly zdobeny prapory i jinak okrášleny. Byl vytvořen špalír s bouřlivými pozdravy a děti nadšeně mávaly praporky ve státních národních barvách. V programu pana prezidenta nebyla stanovena zastávka v Tošanovicích, ale pan prezident T. G. Masaryk přesto zastavil a vystoupil z auta. Byl velice slavnostně přivítán a podepsal se do pamětních knih obcí a škol. Lidé pana prezidenta milovali a ctili, oslovovali jej „Náš milovaný pan prezident“ - výňatek z kroniky Dolních Tošanovic.
 
A odkud pochází název Chechluvka? Chechluvka je odvozeno od slova „chechlat“- což znamená v nářečí od Domaslavic brousit nebo pižlat tupým nástrojem. Na starou Chechluvku se dovážely židle, které se zde chechlaly - opravovaly, brousily a leštily, když zde ještě nebyl tolik známý Motorest. - citace místních starousedlíků.
 
 Ponechali jsme název Chechluvka, protože věříme, že Chechluvka má zde na zemi své místo a bude tak památkou dalším generacím.
Návrat na obsah